เครื่องตรวจสอบการรบกวนสัญญาณรีโมตรถยนต์เพื่อป้องกันการโจรกรรม

ประวัติ

          บริษัท ที-เน็ต จำกัด เป็นบริษัทที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) ตามนโยบายการแปรรูปหน่วยงานวิจัยเป็นบริษัท โดยการนำทีมนักวิจัยและผลงานการวิจัยต่างๆ จากศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) มาให้บริการเชิงพาณิชย์
ดังนั้นบริษัทฯ จึงประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ทีมงานนักวิจัยที่เป็นผู้มีประสบการณ์ ในการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนงานทางด้านความมั่นคงของประเทศ อาทิ เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ เครื่องรบกวนสัญญาณระบบรีโมตคอนโทรล เครื่องติดตามตัวด้วยระบบ GPS นอกจากนี้ทีมงานของบริษัทฯ ยังมีความเชี่ยวชาญทางด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ จึงได้รับความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษา ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศให้กับ

คุณสมบัติเด่น

         – เครื่องตรวจจับการรบกวนสัญญาณรีโมตรถยนต์เพื่อป้องกันการโจรกรรม ครอบคลุมการตรวจจับเครื่องตัดสัญญาณ เพื่อการโจรกรรมทุกประเภท
         – เหมาะสำหรับลานจอดรถในห้างสรรพสินค้า โรมแรม ร้านอาหาร สำนักงาน ศูนย์ประชุม หรือบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมรถยนต์
         – เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ในห้างสรรพสินค้า หรือพื้นที่ลานจอดรถขนาดใหญ่ ที่อาจดูแลไม่ทั่วถึง เป็นการลดภาระให้กับเจ้าหน้าที่
         – เหมาะกับการติดตั้งตั้งในศูนย์รักษาความปลอดภัย ในการเฝ้าระวังการโจรกรรมรถยนต์ในพื้นที่โดยรอบ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่แล้ว ให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
         – คุณลักษณะของเครื่องไม่ขัดต่อระเบียบ กสทช. เพราะเป็นเพียงเครื่องมือตรวจวัดสัญญาณ ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อการทำงานของรถยนต์และอุปกรณ์สื่อสารอื่น เช่นไม่มีผลต่อระบบสตาร์ทรถยนต์ ไม่รบกวนการทำงานของระบบรีโมต โทรศัพท์มือถือ และวิทยุสื่อสาร หรืออุปกรณ์อื่นทุกชนิด
         – มั่นใจในคุณภาพ ด้วยประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีความมั่นคง และทีมบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งเคยมีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาเครื่อง T-Box 3.0 จนได้รับรางวัลดีเยี่ยม ในด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย ประจำปี 2552 จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และยังได้รับรางวัลชมเชยด้านผลงานเพื่อสังคมประเภทบุคคลทั่วไป ของรางวัลเจ้าฟ้าไอทีรัตนราชสุดาสารสนเทศ ครั้งที่ 3 ประจำปี
         – คุ้มค่าเต็มราคา ด้วยบริการหลังการขายที่รวดเร็ว และอุปกรณ์เสริมที่มีคุณภาพสูง

ข้อมูลทางเทคนิค  

         – ขนาดตัวเครื่อง 200 x 130 x 30 เซนติเมตร(L x W x D)
         – น้ำหนัก 450 กรัม
         – ตรวจจับสัญญาณที่ความถี่ 315 418 433 MHz
         – ทำงานที่อุณหภูมิ 0 ๐C ถึง +60 ๐C
         – แบตเตอรี่ภายใน สามารถใช้งานได้นานถึง 12 ชั่วโมง
         – ใช้ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีมาตรฐานในการประกอบเครื่อง ทำให้ทนทานต่อการใช้งาน
         – จอแสดงผลระดับสัญญาณรบกวน แบบเปิดปิดไฟหน้าจอได้
         – หลอดไฟแสดงเตือน เมื่อเกิดการรบกวนสัญญาณ

อุปกรณ์เสริม  

         – Adapter ขนาด 12VDC 1Amp ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 220VAC, 50Hz

อ้างอิง