Executive Secretary

ตำแหน่งงาน

 • เลขานุการผู้บริหาร (Executive Secretary)

จำนวนที่ต้องการ

 • 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 25 – 35 ปี
 • การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาอักษรศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ ประสานงาน และความคล่องตัวในการทำงาน
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสามารถในการปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นได้
 • มีความละเอียดรอบคอบ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถจัดการเอกสารต่าง ๆ และ บริหารจัดการ ตารางเวลานัดได้เป็นอย่างดี
 • สามารถรับแรงกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบในการทำงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office ต่าง ๆ ได้ เช่น Word, Excel, Power Point เป็นต้น
 • ไม่เปิดเผยความลับหรือข้อมูลของผู้บริหารและบริษัท
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากสามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน (Job Description)

 • จัดตารางนัดหมาย และแจ้งเตือนการนัดหมายก่อนถึงกำหนดให้ผู้บริหาร ทราบล่วงหน้า
 • นัดหมายและจัดการการประชุม ทั้งประสานงานหน่วยงานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารก่อนเสนอเซ็น และจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ตามหมวดหมู่ความสำคัญ
 • สรุปประเด็นจากการประชุม และติดตามความก้าวหน้าของประเด็นเหล่านั้น
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก
 • ติดต่อลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย และสามารถติดตามผู้บริหารออกไปประชุมนอกสถานที่
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันกลุ่มบริษัท AIA
 • สิทธิ์การเบิกค่ารักษาพยาบาลครอบครัวรายปี
 • สิทธิ์การเบิกค่าทันตกรรม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลประกอบการ

เงินเดือน

ตามข้อตกลงและประสบการณ์

สถานที่ปฏิบัติงาน

บริษัท ที-เน็ต จำกัด
ที่อยู่ 121 หมู่ 9 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคาร Garden of Innovation ห้องเลขที่ 01-11
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (จันทร์ – ศุกร์) เวลา 08.00 – 17.00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบุคคล เบอร์ติดต่อ 02-564-7886 (Head Office)

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx