บริษัท ที-เน็ต จำกัด ได้รับเชิญไปให้การอบรม เรื่อง การป้องกันการโกง และการป้องกันการทุจริตในการสอบ

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 บริษัท ที-เน็ต จำกัด ได้รับเชิญไปให้การอบรม เรื่อง การป้องกันการโกงและการป้องกันการทุจริตในการสอบ แก่ตำรวจผู้คุมสอบ และกำลังพล จำนวนกว่า 500 นาย ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(นครบาล) เพื่อเตรียมการสอบคัดเลือกรับกำลังพลใหม่ ประจำปี 2563