อาชญากรรมการรบกวนหรือ Jammer ระบบรีโมทรถยนต์ไม่ให้ทำงานได้

1.ย่านความถี่ของรีโมทรถยนต์

 ในปัจจุบัน รีโมทรถยนต์นิยมใช้อยู่ 2 ความถี่ คือ 315 และ 433 MHz (บางประเทศกำหนดให้ใช้ย่าน 330MHz) เพื่อป้องกันการรบกวนย่านความถี่วิทยุต่างๆส่วนการทำงานของรีโมทรถยนต์จะผสมรหัสเข้ากับคลื่นวิทยุ จึงทำให้การส่งสัญญาณของรีโมทไปได้ไกล ถึงแม้ว่าจะมีสิ่งกีดขวางก็สามารถส่งการควบคุมได้

          
          1.1 ย่านความถี่กับยี่ห้อรถในส่วนของย่านความถี่กับยี่ห้อรถ ไม่สามารถระบุได้แน่ชัดว่ารถยี่ห้อไหนใช้ความถี่ย่านใด เนื่องจากยี่ห้อรถยนต์แต่ละยี่ห้อมีหลายรุ่น ซึ่งแต่ละรุ่นใช้ย่านความถี่ต่างกัน หรืออาจจะใช้ทั้งสองย่านความถี่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับร้านหรือตัวแทนที่ติดตั้งรวมถึงราคาของตัวรีโมทด้วย เพราะทั้ง 2ย่านความถี่นี้ราคาต่างกัน โดยย่าน 315MHz จะมีราคาที่แพงกว่า ย่าน 433MHz

หมายเหตุ *ในกรณีของพวกอาชญากรรมที่ใช้จะใช้เครื่อง Jammer ที่สามารถหาซื้อได้ตามเว็บทั่วไปที่สามารถ แจมได้ทั้ง 2 ย่านความถี่พร้อมกันดังรูปที่1

รูปที่ 1

2.ผลจากเครื่องตัดสัญญาณรีโมทรถยนต์ในขณะกดรีโมทเพื่อล็อค

          2.1 ทำให้ประตูรถยนต์ไม่ล็อค ทำให้คนร้ายสามารถเข้าไปโจรกรรมทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าได้หรืือสามารถโจรกรรมรถยนต์ของเราก็ได้
          2.2 ไม่มีสัญญาณไฟกระพริบตอบรับหลังจากกดรีโมท ถ้าเราไม่สังเกตก็จะไม่รู้ว่ารถยนต์ของเราล็อคหรือไม่ล็อค
          2.3 ไม่มีเสียงตอบรับหลังจากการกดรีโมท ก็จะทำให้เราไม่รู้อีกเช่นเดียวกับ ข้อ 2.1 และ ข้อ 2.2

3.ผลจากเครื่องตัดสัญญาณรีโมทรถยนต์ในขณะกดรีโมทเพื่อปลดล็อค 

          3.1 มีเสียงสัญญาณกันขโมยดังขึ้นเอง (ขึ้นอยู่กับยี่ห้อสัญญาณกันขโมย)
          3.2 ทำให้ประตูรถไม่ปลดล็อคจากนั้น เมื่อต้องการใช้รถ เราก็จะต้องเอากุญแจไปเปิดประตูรถทำให้สัญญาณกันขโมยทำงาน ซึ่งเกิดจากตัวสัญญาณกันขโมยของเราก็ยังทางานอยู่นั้นเอง
          3.3 ไม่มีเสียงตอบรับหลังจากการกดรีโมท

4.วิธีป้องกัน     

          4.1 ตรวจสอบด้วยสายตาจากการดูสัญญาณไฟกะพริบ
          4.2 เช็คด้วยการฟังเสียงสัญญาณ จากตัวรถ
          4.3 เช็คด้วยการเปิดประตูด้วยตัวเองให้แน่ใจว่ารถล็อคแล้ว
          4.4 ใช้อุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณรีโมท ดังรูปที่2

 

รูปที่ 2

5. การโจรกรรมทรัพย์สินรูปแบบใหม่

          ปัญหาในเรื่องโจรกรรมโดยเฉพาะคดีเกี่ยวกับการขโมยของในรถยนต์มีหลายรูปแบบ เช่น ทุบกระจก หรือการสแกนระบบรีโมทคอนโทรล ล่าสุดคือการรบกวนหรือแจมระบบรีโมทไม่ให้ทำงานได้ ดังนั้นรีโมทรถยนต์จึงกลายเป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกแก่เจ้าของรถไปทุกหนทุกแห่ง “เปิด ปิด” ประตูรถโดยไม่ต้องเอื้อมมือไปกดล็อคเอง จนหลายคนเข้าใจว่ารีโมททำหน้าที่กันขโมย การใช้งานรีโมทจนเคยชินทำให้ขาด 3 ความระมัดระวังไม่ได้ตรวจสอบหลังสั่งการให้ปิดประตู บางครั้งคนขับแทบจะไม่มองรถเวลาล็อคด้วยรีโมทด้วยซ้ำไปเพราะเชื่อใจระบบนั่นเอง
          รีโมทคอนโทรลนั้นจะทำงานร่วมกันระหว่างตัวรับสัญญาณกับตัวส่งสัญญาณ การแจมสัญญาณเป็นไปได้ทุกยี่ห้อที่จะเกิดอาการไม่ล็อคของประตูได้ เพราะมีการรบกวนสัญญาณกัน
          ระบบสัญญาณของรีโมท สามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มอีกเช่นกัน คือคลื่นวิทยุแบบอนาล็อก มีต้นทุนการผลิตต่ำนิยมใช้กับรถระดับกลางและระดับล่าง ใช้งานโดยใช้สัญญาณวิทยุคลุมรัศมีรถ 3-5 เมตรในทุกทิศทางทำให้สั่งการรีโมทได้ทุุกมุมในระยะไม่เกิน 5-10 เมตร สัญญาณรีโมทแบบคลื่นวิทยุดิจิตอล เป็นรีโมทที่มีระบบสูงกว่าและมีต้นทุนการผลิตสูงกว่า นิยมใช้ในระระดับบน แต่มีรถบางยี่ห้อระดับกลางที่ให้ความสำคัญกับระบบความปลอดภัยจะเลือกระบบนี้ให้ลูกค้า ด้วยตัวรับสัญญาณที่มีประสิทธิภาพสูงและคลื่นที่มีความละเอียดการสั่งการสามารถทำได้ไ้กลถึง 50 เมตร ในขณะที่ระบบอินฟาเรดไม่นิยมใชกับรถยนต์ เพราะต้องให้ตัวรับและตัวส่งอยู่ในทิศทางเดียวกันหรือจ่อเข้าหากันถึงจะทำงานได้

 

          5.1 การกวนสัญญาณ รีโมทไม่ให้ล็อค
          สำหรับปัญหาระบบรีโมทคอนโทรลที่ไม่ยอมล็อคระบบประตูเนื่องจากมีการกดรีโมทอื่นๆ ส่งสัญญาณของคลื่นรีโมทไปรบกวนคันที่ต้องการล็อคนั้น เป็นเรื่องจริงที่ทำได้ เมื่อรายงานข่าวนี้ออกไปมีคนพิสูจน์กันในขณะที่ค่ายรถยนต์ก็ทราบข้อจำกัดนี้ดี และได้มีการเขียนไว้ในคู่มือการใช้รถเพื่อให้เจ้าของรถทราบ ส่วนใหญ่แล้วรีโมทที่มีคลื่นอนาล็อก ซึ่งมีลักษณะการทำงานคลุมตัวรถในรัศมี 4-5 เมตร จะโดนกวนสัญญาณได้ง่ายกว่าทำให้เจ้าของไม่สามารถล็อคประตูได้ในขณะกดล็อค

 

          5.2 พื้นที่สญัญาณที่มีการรบกวน
          สัญญาณรีโมทจะทำงานก็ต่อเมื่อตัวรับและตัวส่งสามารถมองเห็นกันได้โดยไม่มีกวนจากสัญญาณคลื่นวิทย ุคลื่นแม่เหล็ก หรือจากรีโมทด้วยกันเอง สำหรับพื้นที่ที่มีคลื่นต่างๆ เหล่านี้จำนวนมากและทำให้รถที่มีระบบสมาร์ทเอ็นทรีไม่ทำงาน ส่งผลให้รถไม่สามารถสตาร์ทติดได้ คือบริเวณห้างมาบุญครองเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่รถลูกค้าไปจอดแล้วสตาร์ทไม่ติด ต้องสั่งการด้วยระบบแมนนวล ทั้งนี้รีโมทที่ใช้งานด้วยคลื่นแบบดับเบิลซิกแนลในรถหรูๆ หรือรถพรีเมียม เมื่อตัวรับจับได้ว่ามีการส่งสัญญาณซ้ำๆ หลายๆ ครั้งเครื่องจะสงสัยไว้ก้่อนว่าเป็นการสั่งการด้วยจุดประสงค์ที่ไม่่ปกติ เช่น อาจจะมีการสแกนเพื่อปลอดล็อค ขโมยรถระบบจะสั่งการให้รถล็อคการสตาร์ทไว้ก่อน

 

          5.3 การขโมยสัญญาณ
          ปัจจุบันมิจฉาชีพมีระบบการขโมยสัญญาณรีโมทด้วยเครื่องสแกนเนอร์ เพียงแค่คนร้ายนั่งรออย่ใูนระยะไม่ห่างจากรถเหยื่อ ซึ่งส่วนใหญ่มักจะจอดรถติดกับรถเหยื่อหรือไม่ก็จอดตรงกันข้ามแล้วเปิดระบบสแกนรอให้เหยื่อมาและปลดล็อคหรือล็อคประตู เครื่องสแกนจะจับสัญญาณและแสดงสัญญาณว่าล็อค หรือปลดล็อคจากนั้นก็ใช้สัญญาณนั้นมาเปิดประตู มิจฉาชีพเหล่านี้มาจากแก๊งไตหวันและเวียดนามซึ่งเก่งเรื่องนี้มาก
          ดังนั้น ด้วยเหตุผลของความปลอดภัยทำให้ผู้ผลิตรถบางยี่ห้อออกแบบระบบรีโมท ได้กำหนดรัศมีการทำงานไม่เกิน 5 เมตร เนื่องจากปัจจุบันเป็นที่ทราบกันดีกว่ามิจฉาชีพมีการใช้อุปกรณ์ไฮเทคในการสแกนและตรวจจับคลื่นเพื่อนำไปโจรกรรมรถยนต์ ยิ่งรัศมีทำการกวา้งก็ยิ่งไม่ปลอดภัยสำหรับคนใช้รถ (อ้างอิงจากhttp://www.komchadluek.net _วันที่ค้นข้อมูล : 27มีนาคม 2556)

 

          5.4 ลูกค้าต้องคอนเฟิร์มการล็อค
          วิธีการใช้รีโมทที่ถูกต้อง คนใช้ต้องหันไปดูว่าระบบรีโมททำงานแล้วหรือยัง นั้นคือดูที่ประตูว่าล็อกหรือไม่ ผู้ขับรถต้องตรวจสอบด้วยสายตาหรือจากการดูสัญญาณไฟกะพริบ โดยปกติสัญญาณไฟของรถจะกะพริบและมีเสียงดัง 1 ครั้งหมายถึงการล็อคและกะพริบ 2 ครั้งคือการปลดลอ็ค โดยลูกค้าสามารถตั้งให้มีเสียงหรือไม่ด้วยตัวเองแต่ไม่สามารถตั้งการเปิดไฟสัญญาณไฟล็อคหรือไม่ล็อคได้

 

          5.5 ข้อจำกัดของรีโมท
          รีโมทเป็นระบบที่ต้องการไฟเลี้ยงตลอดเวลาหากว่าแบตเตอรี่รถยนต์หมด รีโมทก็ใช้ไม่ได้ต้องไขกุญแจ หรือกรณีที่แบตเตอรี่มีแรงไฟต่ำ ระบบภาครับก็ทำงานไม่สมบูรณ์อาจจะไม่รับสัญญาณไปสั่งงานกล่องให้ดึงก้านล็อค นอกจากนี้คลื่นแม่เหล็กในบางพื้นที่และคลื่นวิทยุที่ี่กระจายอยู่ใู่นอากาศทั่วไป หากสัญญาณแรงหรือคลื่นตรงกันกับรีโมทก็จะเกิดการรบกวน ทำให้รีโมทรวนชั่วขณะ การทำงานของระบบรีโมท หากต้องการแจมระบบอย่างตั้งใจใจกวนสัญญาณด้วยระบบรีโมทตัวอื่นๆ ที่เป็นข่าวถือเป็นข้อจำกัดหนึ่งที่เจ้าของรถต้องรู้


6.เครื่องตัดสัญญาณรีโมทรถยนต์ส่วนใหญ่ที่พวกกลุ่มมิจฉาชีพเอามาใช้ก็จะหาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดทั่วไปและราคาก็ไม่แพงจึงทำให้ง่ายต่อการนำเอามาใช้ทางที่ผิดกฎหมายอย่างที่เป็นข่าว ฃดังรูปที่3

รูปที่ 3