ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

Software T-Net IT Security Self Assessment


เรียน ทุกท่าน

ผมขอส่ง Software T-Net IT Security Self Assessment ตัวแรกของประเทศไทยที่พัฒนาบน iOS โดยบริษัท T-Net และ Code App (Download ฟรี) โดยมีความมุ่งหมายให้หน่วยงาน องค์กร หรือบริษัททั่วไป สามารถประเมินความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเบื้องต้นด้วยตนเองได้ เพื่อให้ทราบถึงจุดอ่อนที่จะต้องให้ความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยก่อน

ผมหวังว่าSoftware นี้ จะช่วยสร้างให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยแก่สังคมและประเทศไทยได้บ้างไม่มากก็น้อยครับ

ด้วยความนับถือ
ดร.โกเมน พิบูลย์โรจน์


                

                

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ » App Store «
(http://itunes.apple.com/us/app/t-net-it-security-self-assessment/id464374978)

บริษัท ที-เน็ต จำกัด
131 หมู่ 9 ห้องเลขที่ 311 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-564-7886    โทรสาร: 02-564-7854
e-mail: info@tnetsecurity.com

Copyright © 2008-2011 T-NET Co.,Ltd. All rights reserved.