ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
• รับสมัครงาน

ตำแหน่ง : Information Security Consultation Team Leader

คุณสมบัติ :

1. จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขา Computer Engineering, Computer Science, IT

2. มีประสบการณ์ด้าน Information Security 4-6 ปี

3. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถให้คำปรึกษาและแนวทางในหัวข้อ

- Information Security Risk Analysis

- มาตรฐานด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ได้แก่ ISO/IEC 27001, 20000 หรือ 22301 เป็นต้น

4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Information Security

5.มีประสบการณ์ด้านการ Implement IT Product หรือ IT Security Product ได้แก่ Windows Server, Linux Server, Network Device, Firewall, IPS/IDS, Antivirus หรือ Virtualization เป็นต้น

6.ได้รับ Certificate ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ เช่น CISSP, CISA หรือ ISO/IEC 27001 Lead auditor เป็นต้น

7.เรียนรู้งานได้เร็ว ทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

ตำแหน่ง : ISO Consultation

คุณสมบัติ :

1. จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขา Computer Engineering, Computer Science, IT 
* *มีประสบการณ์ ด้าน Information Security 2-5 ปี

  2. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
 • 3. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถให้คำปรึกษาและแนวทางในหัวข้อ Information Security Risk Analysis, มาตรฐานด้านการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ ได้แก่ ISO/IEC 27001, 20000 หรือ 22301 เป็นต้น
 • 4. มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับ Information Security
 • 5. มีประสบการณ์ด้านการ Implement IT Product หรือ IT Security Product
 • 6. ได้รับ Certificate ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ เช่น CISSP, CISA หรือ ISO/IEC 27001 Lead auditor เป็นต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 7. เรียนรู้งานได้เร็ว ทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

ตำแหน่ง : Security Operation Center (SOC)

คุณสมบัติ :

1. ประสบการณ์ 0-2 ปี

  2. จบปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขา Computer Engineering, Computer Science, IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • 3. มีความสนใจทางด้าน IT Security ชอบการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
 • 4. หากมีประสบการณ์ทางด้าน System, Network (SIEM, IPS, Firewall) หรือ Security จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • 5. ผ่านการเกณฑ์/ได้รับการผ่อนผัน การเกณฑ์ทหารแล้ว

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก :

1. สามารถทำงานเป็นกะและหมุนเวียนวันหยุดได้
2. ทำงานประจำอยู่ที่ไซต์ลูกค้า
3. เรียนรู้งานได้เร็ว ทำงานเป็นทีม และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

4. หน้าที่หลักเฝ้าระวังระบบให้กับทางลูกค้า ในการค้นหาและวิเคราะห์เคส รวมถึงจัดทำรายงานแจ้งให้กับทางลูกค้า

บริษัท ที-เน็ต จำกัด
121 หมู่ 9 อาคาร Garden of Innovation ห้องเลขที่ 1-11 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน คลองหนึ่ง คลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-564-7886   โทรสาร: 02-564-7854
e-mail: info@tnetsecurity.com

Copyright © 2008-2011 T-NET Co.,Ltd. All rights reserved.